X

Proizvodnja, izrada suvenira od kamena i kamene prašine.

Društvo SANTA MARIA osnovana je 2010. godine. Direktor društva je gđa. Gordana Perutina, a zastupnik društva je gdin. Mile Perutina. Sjedište društva je Buna bb, Mostar. Djelatnost se obavlja u vlastitom poslovnom prostoru površine 650 m2.

Poslovni prostor podjeljen je u 3 sektora. U prvom sektoru se obavlja proces proizvodnje, u drugom je skladište, a u trećem sektoru se vrši prodaja proizvoda na veliko i malo. Djelatnost firme je proizvodnja sakralnih predmeta i suvenira, te prodaja istih. Proizvodi su izradjeni od kvalitetnih materijala (kamena,kamene prašine, drveta, metala, kaučuka). Ti materijali se nabavljaju iz više zemalja regiona (Italija, Hrvatska, Srbija, Njemacka).

Proizvodnja se obavlja na adresi Buna bb, Mostar, a proizvodi se prodaju najvećim dijelom na području Medjugorja. Gdje se prisutno od 1988 god. sa trgovinama na malo i veliko.